Vizyon / Misyon

AddThis Social Bookmark Button
Biyogen Topluluğun Amaçları
Üniversite öğrencilerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onların araştırıcılık ve yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkartmak ve nitelikli kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, serbest zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkân sağlamak teknoloji ve teknolojinin getirdiği yeni vizyonlar hakkında bilgi sahibi yapılması, bünyesindeki çeşitli alt kollarla beraber teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması ve öğrencilerin gelişen teknoloji ile beraber ideallerinin ve meslek hayatlarının yönlendirilmesi de topluluğun amaçları arasındadır.
Üniversitenin; teknoloji ve teknolojik gelişme ve bunların uygulanması alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme yayın vb. belirtilen çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.
 

 
Biyogen Topluluğun İlkeleri
Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, bilgilendirilmesini sağlar.
Yeni üyelerin alınmasına çaba harcar.
Topluluk içinde oluşacak alt kollar ve bizzat topluluğun kendisi aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, forum, fuar, sergi, seminer, araştırma, inceleme, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar.
Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar.
Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında geziler düzenler ya da düzenletir.